Podmienky používania


1. Užívateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou: násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, propagovať vojnu alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov príspevky s erotickým obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie) ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.

2. Prevádzkovateľ má právo zasiahnuť do profilu užívateľa, ak tento porušuje tieto všeobecné pravidlá a podmienky, resp. dobré mravy. Ak prevádzkovateľ zistí, že užívateľ umiestnil na portál videá, obrázky alebo fotografie ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, vyhradzuje si právo takéto videá (fotografie) okamžite, po zistení ich umiestnenia z mojhumor.sk odstrániť.

3. Užívatelia sú si vedomí svojej tresto-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videa (fotografie), ktoré zverejnili.

4. Užívateľ nesmie pridávať rovnaké príspevky aké už pridal. Ak sa takáto skutočnosť zistí, duplicitné príspevky budú vymazané. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek video v ktorom budú počas prehrávania nápisy alebo iné formy propagandy (reklamy a iné..) 5. Video, ktoré bude v zlej kvalite (rozštvorčekované, kockaté, zlé viditelné, nepozerateľné) bude z mojhumor.sk odstránené bez upozornenia užívateľa.

6. Prevádzkovateľ MojHumor.sk nie je zodpovedný za obsah zobrazený vo videách alebo príspevkoch. Za ten je v prvom rade zodpovedný užívateľ, ktorý video/príspevok pridal.

7. Užívateľ nesmie poskytovať svoje prihlasovacie údaje (meno a heslo) iným osobám.

8. Užívateľ nesmie zneužívať chyby na stránkach a je povinný ich nahlásiť.

9. Užívateľ nesmie narušovať chod webstránok.

10. Užívateľ nesmie svojimi príspevkami propagovať detskú pornografiu - vtipy na tému sexu s maloletými (t. j. obsah týkajúci sa detí pod zákonom alebo pedomedvedíkov), odkazovanie na stránky s detskou pornografiou, fantazijné scenáre alebo scenáre s hraním rol znázorňujúce pedofíliu.


Zavrieť