Ochrana osobných údajov návštevníkov serveru MojHumor.sk


Portál MôjHumor.sk, ďalej len portál berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Portál zbiera, používa, spracováva, uchováva údaje o používateľoch výhradne len pre účely bezchybného fungovania portálu a to v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.. Všetky získané osobné údaje sa nikdy nestanú predmetom predaja, alebo poskytnutia tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa. Portál môže používať súbory typu \'cookies\', alebo podobné technológie na personalizáciu používania portálu. Tieto technológie môžu byť využívané pri: pri identifikácii interakcie medzi návštevníkom a portálom pri výbere obsahu pre návštevníka pri identifikácii registrovaného používateľa pri zapamätaní si jednotlivých nastavení portálu, ktoré návštevník vykonal pri výpočtoch efektívnosti fungovania jednotlivých prvkov portálu a reklamných plôch pri poskytovaní cieleného obsahu návštevníkovi Portál nevyžaduje, aby ste príjmali súbory typu \'cookies\'. Ale ak súbory \'cookies\' nepovolíte, portál nemusí správne fungovať. Portál môže pri zobrazovaní obsahu reklamy spolupracovať s tretími stranami. Tieto môžu taktiež využívať súbory typu \'cookies\', alebo podobné technológie na meranie a na iné úkony. Za tieto sú zodpovedné konkrétne tretie strany, nie náš portál. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na zverejnenie údajov v nasledovných prípadoch: pri komunikácii s registrovanými používateľmi ak to požadujú právne úkony pri vyžiadaní údajov orgánmi činnými v trestnom konaní ak sa porušili práva iných, alebo na ochranu práv iných osôb, ich majetku a bezpečnosti Portál používa mnoho prostriedkov na zabránenie a odhalenie neoprávnených prístupov k informáciám používateľov portálu. Avšak dokonalá ochrana neexistuje. V takých prípadoch portál za zneužitie informácii nezodpovedá.


Zavrieť